• שטיח פרסי טבריז מאי 300*65שטיח פרסי טבריז מאי 300*65
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 196*65שטיח פרסי טבריז מאי 196*65
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 329*71שטיח פרסי טבריז מאי 329*71
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 257*85שטיח פרסי טבריז מאי 257*85
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 287*76שטיח פרסי טבריז מאי 287*76
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 306*85שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 306*85
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 200*78שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 200*78
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 195*76שטיח פרסי טבריז מאי 195*76
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז מאי 192*75שטיח פרסי טבריז מאי 192*75
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 204*84שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 204*84
  הוסף לרשימת משאלות
 • שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 203*82שטיח פרסי טבריז נחצ׳ה 203*82
  הוסף לרשימת משאלות